اطلاعیه معاضدت و تسخیری

  • روابط عمومی
  • تنظیم توسط روابط عمومی
29 آبان 1402

با توجه به الزامی بودن حضور دوره ای وکلای عضو کانون در واحد معاضدت دادگستری در اسرع وقت با مسئول مربوطه حوزه...

مشاهده مطلب
اداره معاضدت و تسخیری دارند با گزارش اداره معاضدت و تسخیری
  • روابط عمومی
  • تنظیم توسط روابط عمومی
19 مهر 1402

احتراما به استحضار وکلا و کار آموزان محترم می رساند با تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان مقرر گردیدی هریک...

مشاهده مطلب
اداره معاضدت و تسخیری کانون وکلا دادگستری
  • روابط عمومی
  • تنظیم توسط روابط عمومی
17 مهر 1402

احتراما به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم میرساند از آنجایی که انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری از جمله وظایف نامبرگان می...

مشاهده مطلب
اطلاعیه کمیسیون معاضدت
  • روابط عمومی
  • تنظیم توسط روابط عمومی
29 شهریور 1402

اطلاعیه شماره 1 اداره معاضدت و تسخیری کانون وکلای دادگستری استان سمنان احتراما نظر به مادتین 13 و 14آیین نامه اداره معاضدت...

مشاهده مطلب