جلسات آموزشی

  • روابط عمومی
  • تنظیم توسط روابط عمومی
10 مرداد 1402

جزوه کارگاه آموزشی مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری استان سمنان1402.04.02 -دکتر محسن کیا جزو.ه-کارگاه-آموزشی-مقررات-انتظامی-کانون-وکلای-دادگستری-استان-سمنان1402.04.02.pdf عنوان کارگاه حقوق جزا مکان کارگاه کانون وکلای...

مشاهده مطلب